New Reduced price!
Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Lịch Sử Lớp 12 Xem lớn hơn

Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Lịch Sử Lớp 12

62 300 ₫ 89 000 ₫ -30%

New product

Sản phẩm này không còn trong kho

Tác giả: Thạc sĩ Trương Ngọc Thơi

Số trang: 296

Khối lượng: 350 gam

Kích thước: 16 x 24 cm

Thêm các chi tiết

Tùy chọn:

Cuốn Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 12 (Tái bản, sữa chữa & bổ sung) được Trương Ngọc Thơi biên soạn với hy vọng góp một phần nhỏ vào việc giải quyết nhu cầu bức xúc đang đặt ra và bổ sung vào kho tài liệu sách tham khảo môn Lịch sử đang hiện hành. Đây là những vấn đề có liên quan đến các kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách gồm có ba phần:

Phần 1: Hướng dẫn làm bài thi học sinh giỏi môn Lịch sử

Đề cập đến bốn vấn đề: yêu cầu ôn tập; mức độ kiến thức và kĩ năng; cấu trúc đề thi và một số vấn đề cần lưu ý khi ôn tập và làm bài thi học sinh giỏi môn Lịch sử.

Phần 2: Lịch sử Việt Nam hiện đại

Chia ra một số các chuyên đề theo tiến trình phát triển lịch sử dân tộc từ năm 1919 đến nay. Mỗi chuyên đề, khắc sâu những kiến cần thiết, có liên quan đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi và thi học sinh giỏi.

Phần 3: Lịch sử thế giới hiện đại

Giới thiệu những kiến thức cơ bản, cô đọng về lịch sử thế giới thời cận và hiện đại, đó là những kiến thức phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi tốt nhất.

Viết đánh giá

Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Lịch Sử Lớp 12

Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Lịch Sử Lớp 12

Tác giả: Thạc sĩ Trương Ngọc Thơi

Số trang: 296

Khối lượng: 350 gam

Kích thước: 16 x 24 cm

Sản phẩm cùng danh mục

Cuộn