New Reduced price!
Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Hữu Cơ Lớp 11 Xem lớn hơn

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Hữu Cơ Lớp 11

134 250 ₫ 179 000 ₫ -25%

New product

 Tác giả: Cù Thanh Toàn

Số trang: 400

Khối lượng: 400 gam

Kích thước: 16 x 24 cm

Thêm các chi tiết

Tùy chọn:

Cuốn sách "Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 11 Tập 2 Hữu Cơ" gồm 13 chuyên đề sau:

Chuyên đề 1. Đồng phân hình học. Đồng phân quang học.Cấu dạng. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.

Chuyên đề 2. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo.

Chuyên đề 3. Xác định thành phần hỗn hợp hiđrocacbon

Chuyên đẻ 4. Xác định công thức cấu tạo, công thức cấu trúc

Chuyên đề 5. Xác định CTPT, CTCT các dẫn xuất chứa oxi

Chuyên đề 6. Các dạng bài tập về đốt cháy hợp chất hữu cơ.

Chuyên đề 7. Tính toán các đại lượng theo yêu cầu

Chuyên đề 8. Chuỗi phản ứng. Viết các phương trình hoá học.

Chuyên đề 9. Nhận biết, điều chế và tinh chế các chất hữu cơ .

Chuyên đề10. Hiệu ứng cấu trúc.

Chuyên đề 11. Liên kết hiđro và tính chất vật lí của hợp chất hữu cơ.

Chuyên đề 12. Cơ chế phản ứng hữu cơ. sự chuyển vị. Các quy luật trong phản ứng hữu cơ. Tốc độ thế của nguyên tử hiđro bậc khác nhau trong ankan.

Chuyên đề 13. Xác định phân tử khối hợp chất hữu cơ dựa vào độ giảm nhiệt độ đông đặc và độ tăng nhiệt độ sôi. Tổng hợp các nội dung hữu cơ.

Viết đánh giá

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Hữu Cơ Lớp 11

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Hữu Cơ Lớp 11

 Tác giả: Cù Thanh Toàn

Số trang: 400

Khối lượng: 400 gam

Kích thước: 16 x 24 cm

Sản phẩm cùng danh mục

Sản Phẩm Khách Thường Mua Thêm

Cuộn