New Reduced price!
Các Chuyên Đề Bám Sát Kỳ Thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học Xem lớn hơn

Các Chuyên Đề Bám Sát Kỳ Thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

71 250 ₫ 95 000 ₫ -25%

New product

374

500 gam

17x24 cm

Thêm các chi tiết

Tùy chọn:

Cuốn sách "Các Chuyên Đề Bám Sát Kỳ Thi THPT Quốc Gia Sinh Học" gồm 13 chuyên đề:

Chuyên đề 1. ADN, gen

Chuyên đề 2. Mã di truyền, phiên mã, dịch mã, điều hòa hoạt động gen; Chuyên đề 3. Đột biến gen

Chuyên đề 4. Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể

Chuyên đề 5. Di truyền menđen

Chuyên đề 6. Di truyền tương tác gen và gen đa hiệu

Chuyên đề 7. Di truyền liên kết gen, hoán vị gen

Chuyên đề 8. Di truyền liên kết giới tính, di truyền ngoài NST

Chuyên đề 9. Di truyền quần thể

Chuyên đề 10. Ứng dụng di truyền học

Chuyên đề 11. Di truyền người

Chuyên đề 12. Tiến hóa

Chuyên đề 13. Sinh thái học.

Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

Viết đánh giá

Các Chuyên Đề Bám Sát Kỳ Thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

Các Chuyên Đề Bám Sát Kỳ Thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

374

500 gam

17x24 cm

Sản phẩm cùng danh mục

Sản Phẩm Khách Thường Mua Thêm

Cuộn